Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Ashikaga0 (284) XXXXXX+81 (284) XXXXXX