Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Sakai0 (722) XXXXXX+81 (722) XXXXXX