Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Wakkanai0 (162) XXXXXX+81 (162) XXXXXX